Web2
AVALEHT
Web2
ÜHINGUST
Web2
TEENUSED
Web2
ÜRITUSED
Web2
UUDISED
Web2
GALERII
Web2
SPONSORID
Web2
KASULIK
Web2
KONTAKT
Webbyt
 

Web2 Kuidas saada MTÜ MUMM poolt pakutavaid teenuseid? 

Kuidas saada MTÜ MUMM poolt pakutavaid teenuseid?

Print Prindi   SitemapSisukaart

Kriteeriumid teenuste saamiseks:

Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
 • isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust;
 • psühhiaatri väljastatud hinnang.

Toetatud elamise teenust on õigus saada täisealisel isikul, kes vastab järgmistele tingimustele:

 • tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
 • tal on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud keskmine või raske puude raskusaste;
 • 18-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul on töövõime kaotus 10-90 protsenti;
 • tal puudub elamispind iseseisvalt elamiseks ja ta ei ole suutline seda endale muretsema;
 • soovitus kasutada toetatud elamise teenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks;
 • psühhiaatri poolt väljastatud hinnang;
 • ta suudab ise enda eest hoolitseda ja
 • ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega.

Allikas: Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

 

Eelnevale lisaks on vajalik:

 • Avaldus Sotsiaalkindlustusametile
 • Psühhiaatri suunamine teenusele
 • Juhtumikorraldaja suunamisotsus
 
Web2
MTÜ MUMM , info@mtumumm.com , GSM +372 53 939 608
Free website - Webbyt